Parking

Informujemy, iż parking naziemny jest płatny.

Opłaty należy dokonać w parkometrach znajdujących się na terenie parkingu.

Obiekt dysponuje przestrzenią parkingową wokół Hali jak i pod budynkiem.

Parking podziemny: 446 miejsc
Parking zewnętrzny: 295 miejsc dla samochodów osobowych + 20 miejsc dla autobusów

Wjazdy na parking znajdują się od ulicy Bema

Cennik parkingu podziemnego. Obowiązuje od dnia 01.01.2018r.

Pierwsza godzina 4,00 zł (bezpłatny przejazd do 15 minut)
Kolejna rozpoczęta godzina 2,00 zł
Doba 30,00 zł
Tydzień 80,00 zł
Abonament miesięczny standard* 200,00 zł / 180 zł**
Abonament miesięczny komfort*** 300,00 zł
Zgubiony bilet 50 zł

Podane ceny są cenami brutto.

Prosimy dokonać płatności przed wyjazdem z parkingu.

* płatność tylko gotówką.

** abonament upoważnia do postoju przez cały miesiąc, również w trakcie organizowanych w obiekcie imprez. Nie zapewnia natomiast prawa wyłączności do określonego miejsca na parkingu. Oznacza to, że w przypadku zajęcia wszystkich miejsc w czasie trwania imprezy posiadacz abonamentu będzie mógł zaparkować samochód po zwolnieniu się jakiegokolwiek miejsca parkingowego lub po zakończeniu imprezy.

*** abonament upoważnia do parkowania przez cały miesiąc na zarezerwowanym dla jego posiadacza, wyznaczonym miejscu. Oznacza to, że również w trakcie organizowanych w obiekcie imprez, posiadacz abonamentu ma zarezerwowane stałe miejsce parkingowe.