Parking

Informujemy, iż parking naziemny jest płatny.

Opłaty należy dokonać w parkometrach znajdujących się na terenie parkingu.

Obiekt dysponuje przestrzenią parkingową wokół Hali jak i pod budynkiem.

Parking podziemny: 446 miejsc
Parking zewnętrzny: 295 miejsc dla samochodów osobowych + 20 miejsc dla autobusów

Wjazdy na parking znajdują się od ulicy Bema

Cennik parkingu podziemnego. Obowiązuje od dnia 01.01.2018r. (Płatność w automatach rozmieszczonych na parkingu*)

Pierwsza godzina 4,00 zł (bezpłatny przejazd do 15 minut)
Kolejna rozpoczęta godzina 2,00 zł
Doba 30,00 zł
Tydzień 80,00 zł
Abonament miesięczny standard** 150,00 zł
Abonament miesięczny komfort*** 246,00 zł
Zgubiony bilet 50 zł

Podane ceny są cenami brutto.

Prosimy dokonać płatności przed wyjazdem z parkingu.

* płatność tylko gotówką.

** abonament upoważnia do postoju przez cały miesiąc, również w trakcie organizowanych w obiekcie imprez. Nie zapewnia natomiast prawa wyłączności do określonego miejsca na parkingu. Oznacza to, że w przypadku zajęcia wszystkich miejsc w czasie trwania imprezy posiadacz abonamentu będzie mógł zaparkować samochód po zwolnieniu się jakiegokolwiek miejsca parkingowego lub po zakończeniu imprezy.

*** abonament upoważnia do parkowania przez cały miesiąc na zarezerwowanym dla jego posiadacza, wyznaczonym miejscu. Oznacza to, że również w trakcie organizowanych w obiekcie imprez, posiadacz abonamentu ma zarezerwowane stałe miejsce parkingowe.