XVIII Światowe Letnie Igrzyska Polonijne „Toruń 2017” – 29.07.2017