Parking

Obiekt dysponuje przestrzenią parkingową wokół Hali jak i pod budynkiem.

Parking podziemny: 446 miejsc
Parking zewnętrzny: 295 miejsc dla samochodów osobowych + 20 miejsc dla autobusów

Wjazdy na parking znajdują się od ulicy Bema